לשיחה ולתאום פגישה עם מומחה נדל"ן
או
התקשר: 3557*
שאלות נפוצות
נכס מגורים עם מספר דירות שאינן מחולקות בטאבו. דוגמה דומה בישראל הם מעונות סטודנטים או רכישה במושה.
כספי ההשקעה מועברים ישירות לחשבון הנאמן, רק אם מתקיימים תנאי החוזה אזי הכסף מועבר מחשבון הנאמנות לחברת ביטוח רישום (TITLE) שמעבירה את הכסף למוכר בצורה מבוטחת.
נסח טאבו
-תקנון חברת הרכישה
-פוליסת ביטוח רישום הנכס
-אישורי מימון
-אישור בעלות בחברת הרכישה
CITYR חותמת על המשכנתא והמשקיע אינו חשוף מול הבנק
צורת הרישום המקובלת והמומלצת בארה"ב היא דרך LLC, זוהי חברה שקופה לצרכי מס אך עדיין מספקת את ההגנה של חברה מפני אחריות אישית. החברה נרשמת על שם המשקיעים, מסופק למשקיע כחלק ממסמכי הסגירה.
כן. ניתן שCITYR תעזור בהכנסת משקיע חדש בנעלי המשקיע שמעניין למכור או שהמשקיע מוכר את אחזקותיו למי שהוא מעוניין שיכנס בנעליו.
כן. CITYR מספקת למשקיע את כל שירותי הדיווח לרשויות בארה"ב, ללא צורך מצד המשקיע לחפש רו"ח ואו לתקשר מול גורמים בחו"ל.
התשובות לשאלות הנ"ל הינן תשובות כלליות בלבד והמידע המלא ביחס אליהן מופיע במסמכי העסקה שיוצגו בפני מספר משקיעים מוגבל כמותר על פי דין.
התשובות לשאלות הנ"ל הינן תשובות כלליות בלבד והמידע המלא ביחס אליהן מופיע במסמכי העסקה שיוצגו בפני מספר משקיעים מוגבל כמותר על פי דין.