top of page
חיפוש

מדוע פינוי שדה דב אורך כ״כ הרבה שנים בזמן שאותו פרויקט בארה״ב לוקח שנתיים?בשנים האחרונות משקיעים ישראלים קנו קרקעות חקלאיות להשקעה, בציפייה לקבל אישורים ולהתחיל לבנות, אולם נתקלו בסחבת בירוקרטית ומנהלית, תהליכים ארוכים ומייגעים שלרוב הובילו לשנים ארוכות של פינג פונג מול הרשויות השונות. לעומת זאת, בהשקעות נדל״ן בארה״ב המדינה תומכת במשקיעיה ורואה בהם שותפים לאינטרס ההצלחה, ופועלת כל הזמן לייעול תהליכים והסרת מכשולים.


bottom of page