top of page
חיפוש

6 כללי אצבע להשקעה בנכסי נדל”ן בארה”בלוגו ערוץ שבע

הפזילה להשקעות נדל"ן לחו"ל טומנת בחובה גם סכנות. על מה כדאי להקפיד שמחליטים להשקיע בנכס נדל"ן בארה"ב?


השנים האחרונות הטיבו עם אלו המשקיעים בנכסי נדל"ן להשקעה בישראל, אך התנפחות מחירי הנדל"ן בישראל, ובמקביל התשואה הנמוכה על השקעה זו, הובילו משקיעים רבים לפזול להשקעות נדל"ן בגרמניה, לונדון ובעיקר בארה"ב בחיפוש אחרי נכסים אטרקטיביים...

0 תגובות

Comments


bottom of page