בניית תשתיות
לשכונות מגורים

 CityR מקימה פרויקטים לשכונות מגורים ומרכזים מסחריים באזורים
מתפתחים בטקסס ומאפשרת למשקיעים להיכנס לעסקאות אטרקטיביות אלה.